Visste du att ca 1.000000 svenskar anses ha riskabla alkoholvanor?

Uppgifter från CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Hur många dricker riskabelt?

Cirka 13 procent av svenskarna, ungefär 1 000 000 personer, anses ha riskabla alkoholvanor. Med detta menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår till följd av denna.

Definitionen av riskbruk kan skilja sig från land till land, men i Sverige är den följande: Mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än nio standardglas per vecka för kvinnor. Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol och motsvarar 33 centiliter starköl, 12 centiliter vin och fyra centiliter starksprit.

En annan typ av riskbruk är så kallad ”intensivkonsumtion”. Med detta menas att man dricker stora mängder alkohol under ett och samma tillfälle. Intensivkonsumtion innebär mer än fyra standardglas vid samma tillfälle för en man och mer än tre standardglas vid samma tillfälle för en kvinna.

Källor:
Statens folkhälsoinstitut, Statistiska centralbyrån (2011). Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor.

Svaret uppdaterat maj 2013 av Jonas Raninen