Coronakrisen och missbruk

Krisen innebär en ökad konsumtion av alkohol, tabletter och droger för många människor. Behandling online kan vara ett alternativ för den som behöver hjälp.

Krisen har slagit hårt och värst är det när det handlar om ekonomi och hälsa, både fysisk och psykisk. Oron som sprider sig på arbetsmarknaden p.g.a den ekonomiska situationen leder till stress och oro. Hemmajobbandet som implementerats för att undvika smittspridning och insjuknande i Covid 19 betyder en viss ökad frihet. Den ökade friheten i kombination med stress, oro och den ovisshet som detta fört med sig innebär att många tar till, eller ökar sin redan existerande konsumtion av alkohol, tabletter eller droger för att lindra dessa känslor.

Ingen varken ser eller känner av, hur du mår eller vad du gör, när du är isolerad och håller den fysiska och sociala distansen som rekommenderas.

Det är viktigt att vi trots den distans som vi rekommenderas hålla, behåller kontakten med våra nära och kära, så att inte alkohol och droger börjar fylla upp och ta över funktionen av närhet och tröst i dessa kristider.