För dig som är anhörig till någon som utvecklat alkohol-, drog- eller annan beroendeproblematik. Medberoende är ett samlingsbegrepp på olika beteenden och känslor som kan uppstå när man lever nära och påverkas av någon anhörig/närstående som har ett beroendeproblem av något slag.