Behandling Online

Behandling Online är något som lockar allt fler och kanske är ett alternativ även för dig?

Att bli medveten om att man är i farozonen för missbruk eller har utvecklat ett beroende kan vara svårt. Att söka hjälp när man väl är medveten kan vara ännu svårare. För en del människor kan skam och förnekelse vara hinder för att ta hjälp, och som gör att ett missbruk kan fortgå och få förödande konsekvenser. Andra har motstånd och rädsla för att åka iväg på behandlingshem eller ta kontakt med en öppenvård för att få hjälp.

Behandling Online är ett alternativ för dig där missbruket inte har gått så långt så att du behöver medicinsk hjälp eller internatbehandling. Eller så kanske du har ett riskbruk som du behöver få hjälp med  för att inte utveckla ett beroende. Det finns flera omständigheter där en behandling online är att föredra:

• Du kanske  av någon anledning inte har möjlighet eller vill ta tag i din riskbruks  eller beroendeproblematik på en traditionell behandlingsenhet.
• Du befinner dig utomlands eller bor långt ifrån där hjälpen finns.
• Du har ett pressat schema där du behöver anpassa tiderna för hjälpen efter din livssituation.

Vilken anledningen än är, så är behandling online ett alternativ för dig som är motiverad och beredd att ta tag i din risk- eller missbruksproblematik.

Känner du att detta kan vara ett alternativ för dig och vill veta mer, så tveka inte att höra av dig.

Ring 0736440808 eller fyll i kontaktformuläret