augusti 2014

Uppgifter från CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Hur många dricker riskabelt?

Cirka 13 procent av svenskarna, ungefär 1 000 000 personer, anses ha riskabla alkoholvanor. Med detta menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår till följd av denna.
 more

Har du funderingar kring din konsumtion av alkohol, droger eller andra sinnesförändrande substanser?

Oroar du dig för missbruk eller beroende?

Du kan kontakta mig för mer information!

Website by Develooping.com