ALKOHOL ELLER ANDRA SINNESFÖRÄNDRANDE MEDEL
Misstänker du att din konsumtion är mer än måttlig?
DET FINNS EN LÖSNING
MED RÄTT HJÄLP KAN DU FÅ ETT NYTT LIV

Vad är beroende?

För mer aktuell information om kurser och mer information om beroende gå in på bloggen. Vill du hellre få information per telefon? Ring eller skicka sms så ringer jag upp
Beroendet av alkohol och droger kan se olika ut för olika människor. När det gäller alkohol är den klassiska bilden av en ”alkis” som sitter på en parkbänk ingen bra måttstock på en person som dricker för mycket. I dessa tider, när alkohol har blivit så normaliserat, kan det vara svårt att se när ett bruk övergått till överkonsumtion, riskbruk, missbruk eller beroende. När det kommer till droger eller tabletter så är syftet med dess konsumtion oftast att få en sinnesförändring och detta kan leda till beroende mycket snabbt. Det som brukar vara gemensamt för de flesta som håller på att utveckla något slags beroende är den känslomässiga och mentala aspekten.

Den känslomässiga aspekten kan visa sig i känslor av:

 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Stress
 • Ångest
 • Skuld och skam

Ensamhet, isolering och utanförskapskänslor är också mycket vanliga känslor trots att det inte ser ut så i realiteten. Den mentala aspekten kan yttra sig i att mycket tid och tankeverksamhet ägnas åt alkohol, droger eller tabletter.

Exempel på detta kan vara:

 • Planering och inköp i tillräcklig mängd så att det räcker till
 • Att det inte krockar med andra aktiviteter eller ”dagen efter”
 • Längtan och romantisering av hur och när det ska intas eller starkt sug
 • Hur man ska dölja och gömma det för andra
 • Planera undanflykter för uteblivet arbete, familjeangelägenheter och andra viktiga åtaganden

Detta är bara några tecken på hur det kan yttra sig. Känner du igen dig eller har funderingar kring detta så kan vi tillsammans se var du står och vad du kan göra åt din konsumtion.

Medberoende
Som anhörig kan man ibland utveckla medberoende vilket är minst lika smärtsamt känslomässigt som för den beroende och viktigt att ta hjälp i tid. För mer information om detta läs min blogg under rubriken Medberoende

 

Det finns en lösning

Att ta tag i sitt drickande eller droganvändande är ett stort steg. Många försöker själv att kontrollera sitt drickande/droganvändande på många olika sätt men upptäcker gång efter gång att det inte fungerar. Så det faktum att du är här betyder att du beslutat dig för att söka hjälp vilket är det första och viktigaste steget till att bli fri från beroende.
 
Man klarar det inte ensam.
 
Det kommer inte att ske av sig självt. Det krävs mod, engagemang, support och framför allt en stark önskan och vilja till förändring. Oavsett om det handlar om dig själv eller någon närstående som behöver förändra sitt förhållande till alkohol/droger eller komma ur beroendets starka grepp, så är det möjligt. Jag kan hjälpa dig att se över vad just du behöver göra åt din situation.
 

Att få rätt hjälp

Att få rätt hjälp är det allra viktigaste när man vill ta tag i sitt beroende.
 
Många har försökt att sluta själva genom att begränsa mängd eller dagar, ”vita veckor/månader”, byta sort/substans, byta partner, umgänge eller jobb, flytta etc. Andra har i åratal sökt hjälp hos professionella såsom läkare, psykologer, olika terapeuter och terapiformer, men problemet med alkoholen/drogen kvarstår eller kommer smygande tillbaka.
 
Beroende är en sjukdom som är listig och behöver behandlas av någon som är expert på just det området, någon som vet hur beroendepersonligheten fungerar.

Stress är ofta en av flera orsaker till att många väljer att dricka eller använda andra sinnesförändrande substanser, och även en av de stora risksituationerna för återfall om man väljer att vara nykter/drogfri.
Det är därför viktigt att se över och identifiera vad som leder till stressen för att finna åtgärder som kan reducera och/eller eliminera denna.

 De omständigheter som leder till stressen kan vara av både yttre och inre karaktär. De inre stressfaktorerna handlar ofta om känslor och tankemönster medan de yttre är relaterade till vår omgivning och livsstil. Identifikation och belysning av dessa och därmed också genomföra vissa förändringar är en viktig del i processen av tillfrisknande från beroende.

Att bli fri från aktivt beroende är som att få ett helt nytt liv, beskriver många som kommit ur det. Ökad livskvalité är något som infinner sig ganska snabbt för de flesta som väljer att göra någonting åt sin situation.
 
Jag kan erbjuda dig verktyg att finna en varaktig nykterhet/drogfrihet och även med att få klarhet på andra områden i livet som påverkats av beroendet. Det första steget i våra samtal är att ta reda på var du står i din konsumtion och vad just du behöver göra.
 

Hur?

Möjligheten till hjälp vänder sig främst till dig som önskar behandling online, oavsett om du vill veta var du står i din konsumtion, om du tror att du befinner dig i ett riskläge för att utveckla beroende eller om du vet att du redan har utvecklat ett beroende och vill göra något åt det. Likaså för dig som är anhörig till någon med beroende, eller om ni är ett par där den ena eller båda har en beroendeproblematik.

Jag befinner mig alternativt i Stockholmstrakten eller på Costa del Sol i södra Spanien. Befinner du dig på någon av dessa platser så finns möjlighet att träffas. Flexibilitet och att utforma lösningar efter klientens behov är ett mål i mitt arbete. Jag kan även resa till andra platser om behovet finns.

Onlinebehandling är ett alternativ för dig som är motiverad och där missbruket inte har gått så långt att du behöver medicinsk hjälp eller internatbehandling. Det finns flera omständigheter där en behandling online är att föredra.

Några av dessa kan vara:

 • Du kanske av någon anledning inte har möjlighet eller vill ta tag i din riskbruks eller beroendeproblematik på en traditionell behandlingsenhet.
 • Du befinner dig utomlands eller bor på en plats där det inte finns hjälp tillgängligt.
 • Du har ett pressat schema och behöver anpassa dina behandlingstider efter din livssituation.

Behandlingen online består av videosamtal och vanliga telefonsamtal. Föreläsningar och uppgifter att arbeta med fram till nästa samtal.

Under behandlingen får du bland annat lära dig om beroende, hur hjärnan förändras under beroendeprocessen och hur detta påverkar dina tankar, känslor och din självbild. Du får lära dig alternativa sätt att hantera dina känslor på.

Stress är en stor bidragande orsak till återfall, därför lägger vi stor vikt vid att belysa dina stressorer för att finna de åtgärder och förändringar som du behöver göra för att inte återgå till varken stress eller återfall. 

Tillsammans utformar vi en konkret handlingsplan över vad just du behöver göra för att behålla din nykter/drogfrihet. 

Tveka inte att ringa eller mejla för mer information. Vi utformar och skräddarsyr behandlingen efter dina behov och möjligheter. All kontakt och alla samtal sker konfidentiellt och behandlas med sekretess.
 

Om mig

Beatriz Lopez

BEROENDETERAPEUT

 

 

Jag har en lång och bred erfarenhet av behandling för beroende och anhöriga och har varit verksam inom området sedan 1993.

Sedan 2010 arbetar jag som konsult och har varit på några av landets ledande och mest kända enheter för behandling av beroende. På en del av dessa enheter har jag varit med och utformat programmen, både traditionella program på 4-5 veckor och korta  intensivare program. Jag arbetar både på olika behandlingsenheter i Sverige och med privata klienter i Sverige och utomlands.

Flexibilitet och att utforma lösningar efter klientens behov är en av mina styrkor och har ofta möjlighet att arbeta där behovet finns, oavsett om det är i Sverige eller utomlands. Likaså på distans med digitala lösningar.

Jag har genom åren arbetat med varierande grupper vilket varit en mycket stimulerande och lärorik resa. Trots att människorna jag arbetat med har så olika bakgrund och liv så har de alla en sak gemensamt. Beroendet. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån, beroendesjukdomen kan drabba vem som helst. 

Mina första nio år inom behandling av beroende arbetade jag på ett behandlingshem med fokus på par och relationer där vi även hade grupper för barn.

Jag var med och grundade en behandling för kvinnor och ett program för anhöriga till missbrukare på en institution som främst riktade sig till människor som hade kriminalitet som livsstil parallellt med missbruket.

Därefter var jag med och startade behandlingen på ett företag som huvudsakligen riktar sig till näringslivet och företag. Där hade jag även grupper för anhöriga. 

Sedan 2010 arbetar jag som konsult både på olika behandlingsenheter och enskilda klienter

Stress är något som är gemensamt för de flesta som utvecklat ett beroende och den största bidragande orsaken till återfall. Därför lägger jag stor vikt vid att belysa varje individs stressfaktorer i livet för att kunna finna strategier att hantera dem. 

Jag talar svenska, spanska och engelska.

Utbildningar och kurser:

 • Addiktolog/Beroendebehandlare på Fria Universitetet Norden FUN Samverkangruppen 1993-1996
 • Öronakupunktur NADA 97 (använts som ett hjälpmedel vid behandling av beroendetillstånd)
 • Prime For Life Instruktör 2012 (Forskningsbaserad kurs i beroendeutveckling)
 • Kurser och workshops inom olika områden som spel-, sex- och matberoende. Skuld, skam, familjebehandling och andlighet.
 

Kontakta mig

Om du har frågor är du välkommen
att höra av dig

Beatriz Lopez +46 (0) 73 644 08 08 beatriz@beroendehjalpen.se

*
*
*
*
Ditt meddelande har skickats! Tack för att du kontaktar oss.
Oops, Ett fel har uppstått! Se de markerade fälten ovan för att åtgärda felen.

Nyheter

BEHANDLING ONLINE

0

Behandling Online är något som lockar allt fler och kanske är ett alternativ även för dig? more

Coronakrisen och missbruk

0

Krisen innebär en ökad konsumtion av alkohol, tabletter och droger för många människor. Behandling online kan vara ett alternativ för den som behöver hjälp. more

Anhörighelg 4-6 oktober

0

Helgkurs för anhöriga 4-6 oktober
För sig som är anhörig till någon som utvecklat alkohol, drog – eller annan beroendeproblematik  more

Website by Develooping.com